“КҮНДӨЛҮК” ЭЛЕКТРОНДУК СИСТЕМАСЫ

Урматтуу ата-эне  балаңыздын мектепке баруусу жана сабакка катышуусу тууралуу бардык маалымат сиздин колуңузда! Система балаңыздын билим сапатын, жетишүүсүн  көзөмөлдөөгө жардам берет. Күндөлүгүн онлайн режиминде көрүүгө, үй тапшырмаларынын статусун бөлүп кароого, онлайн сабакка катышууга, мугалимдер жана мектеп администрациясы менен түз байланышууга мүмкүндүк берет. “Күндөлук” электрондук  тиркемеси менен балаңыздын билимине байланыштуу билдирмелерди толук колдонуп, бардык окуялардан кабардар боло аласыз.

https://kundoluk.edu.kg