SMS – Күндөлүк

SMS - Күндөлүк

  • «SMS-Дневник» – кызматы, бул окуучунун кунумдук алган баалары, мектептеги кулактандыруулар (ата-энелер чогулушу ж.б.) тууралуу маалыматты ата-энесине дал ошол куну жеткизуу. Учурда, уюлдук телефондор ар бир эле адамда бар экенен эсепке алсак «SMS-дневник» кызматы ата-энелерге балдарынын ийгиликтери тууралуу маалымат жеткирип, балдар болсо окууга жоопкерчиликтуу мамиле кылышат.

«SMS-дневник» убактысы жетишсиз ата-энеге да бала тууралуу  маалыматты оперативдуу турдо  алып, баланын мектеп, жеке жашоосунда активдуу катышуусуна мумкундук берет.

SMS-дневник долбоорунун максаты, билим денгээлин которуу учун жетишкендиктердин бир системасын тузуу, мугалимдер окуу процессине кенен конул болуп убактысын кызыктуу жана пайдалуу откорууго шарт тузуу.

Ар бир мектепте окуучулардын базасы тузулот. Маалыматты жургузууго Мектеп администратору дайындалат. Киргизилген маалымат мектеп тарабынан каралып, ата-энелерге смс аркылуу жетет.