Класс жетекчилер

КЛАСС ЖЕТЕКЧИЛЕР

Мугалимдин аты, жөнү Телефону Класс Кабинеттер Багыты
1 Барыктабасова Б. 0702440991 4-А 7 математикалык
2 Асанкожоева Ж. 0703909696 4-Б 9 гуманитардык
3 Акжолова У. 0702363549 4-В 6 математикалык
4 Анарбаева  А. Б. 0707102523 4-Г 5 немец тили
5 Исакова Г. А. 0704405297 4-Д 5 немец тили
6 Джунушалиева Г. 0708768727 4-Е 8 немец тили
7 Сегизекова Г. А. 0700250565 4-Ж 6 кытай тили
8 Абдыкасымова Д. Т. 0709893737 4-З 4 кытай тили
9 Ажыгулова Т. Т 0707008004 4-И 4 кытай тили
10 Абыкеева Б. А. 0709411925 4-К 3 кытай тили
11 Ботойева А.. 0707032170 5-А 34 математикалык
12 Керимкулова Г 0770607017 5-Б 29/1 гуманитардык
13 Деркембаева А. 0553251712 5-В 32 табигый
14 Кененбаева Н. 0700256968 5-Г 02 немец тили
15 Заидова У. 0703662775 5-Д 44 немец тили
16 Жамгырчиева К. 0700046830 5-Е 30 немец тили
17 Токтобекова Г. 0707878975 5-Ж 7 кытай тили
18 Майрамбек кызы Ш. 0700565559 5-З 28 кытай тили
19 Дуйшеналиева А.Ш. 0705755074 5-И 17 кытай тили
20 Шамил кызы А. 0705293033 5-К 20 кытай тили
21 Шайыбекова Ж. 0705424073 6-А 37 математикалык
22 Өмүралиева М. 0707022681 6-Б 23 гуманитардык
23 Нусубалиева К. 0700140368 6-В 3 математикалык
24 Бекжанова А. 0703142060 6-Г 40 немец тили
25 Карабаева А. 0552013908 6-Д 42 немец тили
26 Алимова Н. 0707252213 6-Е 15 немец тили
27 Алиева Э. 0706036466 6-Ж 2 кытай тили
28 Кожомуратова М. 0709828235 6-З 13 кытай тили
29 Токталиева Э. 0700040986 6-И 31 кытай тили
30 Курманбаева Ж.К. 0707972726 7-А 12 математикалык
31 Жусумамбетова С. 0555642575 7-Б 29/2 гуманитардык
32 Сулейманова А.М. 0709352675 7-В 33 математикалык
33 Абдыкеримова С. 0505667790 7-Г 25 немец тили
34 Акматова Б.К. 0779141596 7-Д 19 немец тили
35 Дуйшекеева Г.К. 0702419267 7-Е 16 немец тили
36 Кадыракунова А. 0505507663 7-Ж 1 кытай тили
37 Тюменбаева Г. 0709381246 7-З 14 кытай тили
38 Акматалиева А. 0700797616 36 гуманитардык
39 Мусаева Т.Б. 0700683869 8-А 32 математикалык
40 Токтомамбетова А. 0505250663 8-Б 22 гуманитардык
41 Төлөбек кызы Н. 0703336634 8-В 35 табигый
42 Акынбекова Р.К. 0703639993 8-Г 10 немец тили
43 Мусаева Ж.Т. 0705595058 8-Д 14 немец тили
44 Усупбай уулу К. 0505660622 8-Е 16 немец тили
45 Бегалиева А. Р. 0555987378 8-Ж 25 кытай тили
46 Оморова Г. 0701999730 8-З 21 кытай тили
47 Жусупова Г.А. 0702702047 9-А 33 математикалык
48 Кудайбергенов А. 0701889033 9-Б 19 гуманитардык
49 Ажыгулова Г. 0550877595 9-В 20 кытай тили
50 Баяманова Ч. 0705180662 9-Г 15 немец тили
51 Алыкулова Д.А. 0702386070 9-Д 01 немец тили
52 Токтомамбетова А. 0709223002 9-Е 36 кытайтили
53 Бабаева М. 0705969252 9-Ж 42 табигый
54 Абдырахманова С. 0779880597 10-А 13 математикалык
55 Исаева Г. 0557573345 10-Б 26 гуманитардык
56 Боромбаева Ж. 0702452720 10-В 41 кытай тили
57 Осмонова Ч. 0702100667 10-Г 30 немец тили
58 Токтогонова Э. 0703255860 11-А 17 математикалык
59 Айдаралиева К. 0703622052 11-Б 44 кытай тили
60 Ибираева С. 0505775908 11-В 02 немец тили