Коопсуз мектеп

Коопсуз мектеп        «Коопсуз мектеп» долбоору мектепке болок-ботон адамдардын кируусуно тоскоолчулук гана болбостон, окуучулардын мектепке кируу/чыгуусу тууралуу маалыматты онлайн режимде ата-энелерине маалымдап, кечигуу жана сабакка келбей койуусун козомолдоого  QR-коду бар индивидуалдуу карталардын жардамы менен билим беруудо сапатынын осушуно оболго тузот.

Бул инновациялык козомол жургузуу жана башкаруу системасы билим беруу мекемелерине ылайык.

Козомолдоо системасынын негизги функциялары:

 • Мектеп имаратына ботон адамдардын кируусун чектоо, кирген учурунда тиркеме аркылуу фотофиксациядан отуу
 • Окуучунун кирген/чыккан убактысы, сабактардын тизмеги, уй тапшырмасы тууралуу тиркеме аркылуу ата-энесине маалымдоо
 • Мектеп администрацияна баардык окучуулардын, мугалимдердин жана техникалык кызматкерлердин эсебин жургузууго мумкунчулук берет
 • Отчетто орнотулган фильтрлер белгиленген класс тууралуу маалыматты, кечиккендердин/келбегендердин тизмесин чыгарып алууга мумкунчулук берет
 • Белгиленген мооноттогу келбеген кундорду, кечигуулордун санын жана минута турундо суммасын индивидуалдуу статистикада жургузууго мумкун
 • Кечиккендердин журналы 1 ай ичиндеги бир класстын статистикасын Excelге кыска моонотто басып чыгарууга мумкунчулук берет
 • Келгендердин журналы 1 ай ичиндеги бир класстын статистикасын: ар бир баланын канча ирет келбегенин автоматтык турдо эсептеп Excelге кыска моонотто басып чыгарууга мумкунчулук берет
 • Отчетттордун баардыгын Excelге кыска моонотто басып чыгарууга мумкунчулук берет
 • Мектепте керек учурда: класстын толук тизмесин, ата-энесинин аты-жонун, номерин Excelге кыска моонотто басып чыгарууга мумкунчулук берет
 • фотоидентификация «Коопсун мектеп» долбоорунда кошумча мумкунчулук, себеби, кароолчу картаны сканерден откозкондо окуучунун же кызматкердин суроту чыгат. Ал картанын ээси экенин аныктайт, муну менен картаны башка адамга беруусу жокко чыгарылат.
 • Мектеп оператору же мугалимдер тарабынан электрондук журналды жургузуу мумкунчулугу эки жолу менен ишке ашырылат:
 1.   web интерфейс аркылуу (ПК, ноутбуки, планшет ж.б.у.с.)
 2.    bal.kg   тиркемеси аркылуу android платформасындагы уюлдук телефону аркылуу

Коопсуз мектепокуучуулар тууралуу толук маалымат (окучуунун суроту, аты-жону, ата-энесинин аты-жону, ата-энесинин номери жана BAL.KG тиркемесине кошулуу максатында логин, парольду алуу учун email дареги), мугалимдер тууралуу (мугалимдин суроту, аты-жону, жана коопсуз мектеп системасына, BAL.KG тиркемесине кошулуу максатында логин, парольду алуу учун email дареги) жана техникалык кызматкерлер жонундо маалымат сакталуу болот

Ата-энелер учун плеймаркеттен кочуруп алууга BAL.KG тиркемесине бар.Тиркеме менен колдонуу учун Email дарегине тиркемеге кируу учун логин, пароль жонотулот. Эгерде мектепте бир нече баласы оокуса, алар тууралуу маалымат томондогуой корунот:

 1. Баланын суроту, ата-энесинин аты-жону,классы, ата-хэненин номери жана бугунку кундо «келди», «келген жок», «кечиккен» деген 3 статус
 2. Кируу убактысы. Бул болумдон мектепке кирип/чыккан убаксынын тарыхын, бугунку кунго чейинкисин корот
 3. Расписание
 4. Отуп жаткан жумадагы баалары, андан ары сабак тандалганда ал сабактан алган мооноттогу баалары толук корунот
 5. Жума ичиндеги уй тапшырмалары
 6. Алынган мооноттогу мектептин кулактандыруулары

Коопсуз мектеп

Бул тиркеме менен ата-энелер четмамлекетте журсо да колдонсо болот.

Мектептин окуучуларына, мугалимдерге жана техникалык кызматкерлерге уникалдуу QR-кодду карталар берилет. Алар тууралу толук маалымат системага киргизилет. Мектептин киреберишине сканер отроруу козомолун жургузууго кузотчу жана уюлдук телефон жетиштуу. Уюлдук телефон биздин компания тараптан камсыздалып, белекке берилет.