Мектепке кабыл алуу жөнүндө

1-КЛАССКА КАБЫЛ АЛУУ

 • 1. Директордун наамына жазылган арыз               
 • 2. Өздүк дело
 • 3. Күбөлүктүн көчүрмөсү
 • 4. Жашаган жерден справка
 • 5. Сүрөт (4х6) формада
 • 6. Мед справка Ф-63,Ф-26
 • 7. Үй-бүлөсү тууралуу справка
 • 8.Ата-энесинин паспортунун көчүрмөсү
 • 9. Файл папка 30 барактуу

 

2-11-КЛАССКА КАБЫЛ АЛУУ

 • 1. Директордун наамына жазылган арыз               
 • 2. Өздүк дело
 • 3. Мед справка Ф-63,Ф-26