Окуу процесси

Окуу процесси

Комплекс-гимназиясынын иштөө режими:

Башкы корпус

Смена   2 смена

Күндөрдүн саны   6 күн

Жумасына  сабактын узактыгы   45 мин

 

Биринчи корпус

Смена   2 смена

Күндөрдүн саны  5 күн

Жумасына  сабактын узактыгы   

1-класс 40 мин

2-3 -класс 45 мин